тут
Перегородки ТИГИ Knauf
Перегородки ТИГИ Knauf

Широкое использование листов из гипсокартона для установки перегородок связано в первую очередь с богатым ассортиментом товаров ТИГИ «Кнауф». Полезные наработки и рыночного предложения гипсокартонных конструкций, экспертов этого предприятия, получили заслуженную известность среди покупателей. Практические и конструктивные характерности перегородок «Кнауф» предусматривают конкретное выполнение основных пожеланий изготовителя по использованию его продукции используемой при установке гипсокартонных конструкций. Проектные поправки дозволяют учет местных эксплуатационных и климатических характеристик.

Домашний ремонт
Домашний ремонт

Посетите раздел о домашнем ремонте в квартире и загородном доме, прочитайте интересную заметку "Домашний ремонт собственными руками - практичные советы, рекомендации и подсказки". Полагаем, что информация из этой заметки понадобиться вам при проведении ремонта в собственном доме.

монтаж гипсокартона
монтаж гипсокартона

Установка гипсокартона фактически происходит в 2 основных этапа. Начальный этап, очень сложный, ответственный и трудоёмкий этап – установка каркаса под гипсокартонную систему из металических профилей

Прилади обліку води

лічильник води

Проте використовуються вони давно і в самих різних областях, де потрібен точний облік витрати проточної води. Водолічильники застосовуються для комерційного обліку споживання води в комунальній і комунально-побутовій сфері, в хімічній, фармацевтіче-ської, харчовій та інших галузях промисловості. З їх допомогою ведеться облік питної, мережевої і стічної води (як холодної, так і гарячої), а також облік теплоносія — у складі теплолічильників. Відповідно широкому спектру застосування існує значна різноманітність, як в конструктивних осо-сті цих приладів, так і в типорозмірах.

По пристрою механізму обліку витрати води водолічильники підрозділами-ются на тахометричні, електромагнітні, волюмометріческіе, ультразву-ковие, комбіновані і лічильники перепаду тиску або діафрагмові.

Тахометричні водолічильники

Всі тахометричні водолічильники включають в свій пристрій механізм (та-хометр), в якому потік води безпосередньо, шляхом механічного тиску воз-діє на лопаті крильчатого колеса або турбіни, викликаючи обертання. Це обертання за допомогою зубчатої передачі повідомляється рахунковому влаштуй-ству, реєструючому кількість води, що витрачається. За додатковим конструктивним особливостям всі тахометричні водолічильники розділяють на одноструменеві, багатоструменеві і турбінні.

У одноструменеві і багатоструменеві тахометричні водолічильники площину лопаті колеса крильчатки в своєму нижньому положенні розташовується перпендикулярно напрямку водяного потоку. У турбінних водолічильників (лічильники Вольтмана) лопаті розміщені по відношенню до напрямку потоку води під кутом менше 90 °, так само як у класичній турбіні.

Багатоструменеві водолічильники відрізняються від одноструменеві тим, що потік води перед попаданням на лопать крильчатки ділиться на кілька струменів. Завдяки цьому значно знижується похибка турбулентності потоку. І, як наслідок, багатоструменеві лічильники виявляються більш точними при обліку витрати води, однак коштують вони дорожче одноструменеві.

І багатоструменеві і одноструменеві водолічильники бувають до того ж сухими і мокрими. Лічильники мокрого типу — це найпростіші, але досить ефективні прилади обліку води, рахунковий пристрій яких від протікаючого потоку ніяк не ізольовано. Простота виконання і супутня дешевизна при досить високій надійності — ось головні достоїнства лічильників мокрого типу. Однак, такі водолічильники не можна застосовувати для обліку витрати води, рясно забрудненої зваженими механічними частинками.

Лічильники сухого типу позбавлені цього недоліку. У них рахунковий механізм герметично відокремлений від води немагнітної перегородкою, завдяки чому на ньому не утвориться відкладень зважених часток. Передача ж показань з вра-щающая крильчатки або турбіни на рахунковий механізм здійснюється за допомогою закріпленого на них магніту. Подібний пристрій робить лічильник придатним для обліку води будь-якого ступеня забруднення, але в той же час значно підвищує його вартість. Тому сухим механізмом частіше оснащені-ются і так більш дорогі багатоструменеві лічильники, які застосовуються в тих випадках, коли дійсно необхідний особливо точний облік витрати води. Сухий механізм на одноструменеві лічильниках встановлюється рідко: це позбавило б дані прилади їх головної переваги, дешевизни. Крім того, свідчення сухих водолічильників у зв’язку з особливостями їх пристрої найчастіше піддаються фальсифікації з боку споживача.

Компромісне рішення являє собою напівсухий лічильник, розроблений фірмою ABB. У цьому приладі рахунковий механізм не відділяється від струменя води перегородкою, обертання крильчатки передається на нього за допомогою зубчастої передачі, але вода всередину лічильного механізму не проникає. Цей ефект досягається заповненням камери рахункового механізму в’язким гідрофобним наповнювачем, не змішується з водою, що перешкоджає руху шестерень, але ізолює їх від води.

Ще однією конструктивною різновидом лічильників-тахометрів є комбіновані водолічильники, в устрої яких, як правило, поєднуються звичайний крильчатий лічильник і турбінний, розміщений на паралельній відводки. Коли напір води в системі водопостачання невисокий, вода рухається через крильчатий лічильник, коли ж напір зростає, трубопровід з цим лічильником перекривається клапаном і вода надходить по відводки через турбінний. У найбільш сучасних моделях і турбінний і крильчатий лічильники розташовуються в одній площині. При тому ж принципі обліку води додаткової бічної відводки в таких пристроях не вимагається.

Місця застосування різних типів тахометричних водолічильників

Звичайний діаметр трубопроводу, на якому встановлюються одноструменеві водолічильники, — 15-20 мм (квартири), багатоструменеві -15-50 мм, турбінні -40-500 мм. Відповідно цьому очевидні і можливі місця їх застосування. У Європі одноструменеві водолічильники повсюдно використовуються для поквар-Тірні обліку води. У Росії через погану якість води, можливо, для тих же цілей будуть часто застосовуватися більш надійні і довговічні многоструй-ні лічильники, однак фактор ціни може несприятливо позначитися на широті їхнього поширення. На даний момент багатоструменеві моделі діаметром 25-50 мм встановлюються в системах водопостачання адміністративних будівель, окремих котеджів, шкіл, ясел, бензозаправок та інших об’єктів подібного типу.

Турбінні водолічильники великого діаметру (понад 50 мм), як правило, встановлюються на водозаборах, на входах систем водопостачання промисло-них підприємств, вводах багатоповерхових будинків та в системі водоканалів.

Комбіновані водолічильники знаходять застосування, перш за все, в системах водопостачання готелів, готелів і на промислових об’єктах, де в залежності від сезону (збільшення або зниження числа споживачів) або умов технологічного процесу витрата води може значно змінюватися.

В світлі реформи ЖКГ велика увага приділяється тахометричні водолічильника з імпульсним виходом. У таких приладах покази лічильного механізму перетворяться в електричний сигнал і в імпульсному (цифровому) вигляді можуть передаватися і виводитися на кінцеве реєструючий пристрій, віддалене від місця безпосереднього обліку витрати води споживачем. Це створює передумови для створення єдиних комп’ютеризованих пунктів автоматичного контролю, і, ймовірно, саме такі водолічильники стануть в майбутньому найпоширенішими лічильниками для поквартирного обліку води.

Електромагнітні водолічильники

Принцип дії електромагнітних (магнітно-індукційних) водолічильників заснований на вимірюванні ЕРС індукції, наводящейся, відповідно до закону Фарадея, в електропровідний рідини (в т. ч. у воді), яка рухається в магнітному полі, створюваному електромагнітом приладу. Ця ЕРС пропорційна швидкості потоку і перетвориться електронним блоком витратоміра в електричний аналоговий або цифровий сигнал, який відображається на дисплеї самого приладу або трансльований в контролер або комп’ютер. Очевидно, що витратоміри даного типу значно дорожче описаних вище тахометричних і тому практично не застосовуються для поквартирного обліку побутової питної води, а в комунальному господарстві можуть використовуватися як будинкові водолічильники. Найчастіше такі прилади призначаються для вимірювання потоків води в харчовій, пивоварній, фармацевтичної промисловості, часом досить повільний-них, а також для потоків стічних вод.

Волюмометріческіе витратоміри

Витратоміри волюмометріческого типу в Росії використовуються рідко. У цих пристроях вода під тиском подається в камеру певного обсягу, яка обертається, пропускаючи за кожен оборот один і той же об’єм води. Це обертання за допомогою зубчатої передачі повідомляється лічильнику, реєструючому кількість спожитої води. У Великобританії волюмометріческіе водоміри використовуються організаціями водопостачання в якості основних приладів для вимірювання витрати. Застосовуються вони також в спеціальних системах промислових будівель і лабораторій для моніторингу дуже слабких водяних потоків.

Ультразвукові витратоміри

Вимірювання різниці часу, витраченого на проходження ультразвукового сигналу в напрямку руху потоку рідини і протилежному йому, покладене в основу принципу роботи даного типу витратомірів. Два датчика монтуються на трубопроводі і випускають генерується п’єзоелектричним кристалом сигнал в протилежних напрямках. Ультразвуковий сигнал, посланий по напряму потоку, першим досягає розташованого в проти-воположном кінці ділянки трубопроводу перетворювача, а по різниці вре-мени проходження обох сигналів обчислюється швидкість потоку. Природно, що в разі відсутності потоку обидва сигналу реєструються датчиком одночасно. Реєструючий пристрій приладу може монтуватися на видалений-ном відстані і оснащується дисплеєм.

Існує два типи ультразвукових витратомірів: один монтується на зовнішній поверхні труби (Clamp on), інший перебуває у контакті з робочим середовищем (врізний тип, Insertion). Перший тип застосуються при роботі з агресивними рідинами, для нього не існує обмежень по тиску і температурі. Монтаж на зовнішній поверхні труби не вимагає зупинки технологічного процесу. Другий тип витратомірів частіше застосовується для вимірюв-ня потоків рідини усередині трубопроводів, виготовлених з матеріалів з низькою провідністю звукового сигналу. Вода для промислових підприємств і стічні води — основні сфери застосування ультразвукових витратомірів.

Вихрові витратоміри

Як відомо з курсу гідрогазодинаміки, при обтіканні перешкоди потоком рідини або газу виникають завихрення (вихрова доріжка Кармана), які викликають на поверхні обтічного тіла перепади тиску. Частота перепадів пропорційна швидкості потоку і об’ємній витраті рідини чи газу. На реєстрації кількості перепадів тиску і перетворенні їх в аналоговий або цифровий електричний сигнал заснований принцип роботи вих-ревих витратомірів, застосовуваних для обліку витрати не тільки води та інших малов’язких рідин, але також пари і газів.

Використовуються такі прилади найчастіше для регулювання технологічних процесів і управління ними.

Лічильники обліку гарячої води

Для обліку гарячої води використовуються такі ж типи витратомірів, що і для холодної. Комунально-побутові водолічильники гарячої води — це все ті ж тахометричні крильчасті лічильники, лічильники Вольтмана і комбіновані. Відмінності їх від тахометричних лічильників холодної води полягають у застосовуваних матеріалах і більш високого ступеня допустимої похибки. Якщо допустима похибка для лічильників холодної води при швидкості потоку між мінімальною (Qmin) і перехідною (Qt) складає ± 5%, а між Qt і максимальної (Qmax) ± 2%, то для лічильників гарячої води відповідно ± 6% і ± 3% .

Номінальна швидкість потоку (Qn) для варіантів лічильників гарячої та холодної води однакових типорозмірів від одного виробника, як правило, збігається. За вимогами Держстандарту мінімальний термін експлуатації лічильників гарячої та холодної води становить 12 років з двома обов’язковими перевірками (міжповірочний термін 5-6 років) для холодної води і трьома (міжповірочний термін 4 роки) для гарячої. Всі тахометричні лічильники для гарячої води обов’язково сухого типу.

У промисловості для обліку гарячої води, де це необхідно, примі-няются електромагнітні та ультразвукові витратоміри.

Різноманіття виробників водолічильників на російському ринку

На сьогоднішній день на російському ринку присутні водолічильники всіх типів від безлічі зарубіжних і російських компаній, Держреєстрі РФ зареєстровано і сертифіковано понад 500 видів лічильників води. Серед найбільших виробників, чия продукція користується попитом на російському ринку, такі компанії, як: ABB, Ценнер-Водоприлад, Viterra, Wehrle, група підприємств Митищинського тепломережа, Злет ЕР та ін Серед них є фірми, що збирають свою продукцію на території Росії з імпортних комплектуючих і по ліцензіях західних компаній, фірми, що використовують вітчизняні напрацювання і власні комплектуючі, а також і такі, ко-торие використовують продукцію, повністю виготовлену іншим виробником, але за домовленістю з ним ставлять на приладі своє клеймо. Різноманітність водолічильників відображає нагальну потребу російського ринку в цих пристроях.

Прийняті позначення

Qmax — максимальна витрата (швидкість потоку), при якій лічильник може нормально працювати не більше 1 години.

Qn — номінальний витрата (швидкість потоку), який дорівнює половині максимальної швидкості потоку. Є проектною швидкістю потоку для водосчет-чика — витрата, при якому прилад повинен нормально функціонувати в тече-ние всього терміну служби.

Qmin — мінімальна витрата (швидкість потоку), при якому показання лічильника відхиляються в межах допустимої похибки.

Qt — перехідний витрата (швидкість потоку), при якому максимально допустима похибка водоміра змінюється.

Розмірність швидкості потоку (витрати) — м3 / ч.

А. Б. ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ, к.м.н.

Аква-Терм
Вы прочитали статью на тему — Прилади обліку води

Нас находят по таким словам — прибор, учет

Похожие записи:
  1. Про будівництво і не тільки
  2. Домашній ремонт
  3. рубрика

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для отправки комментария.

Газобетонные блоки
газобетонные блоки

Что же такое работы по малярке. Работы по малярке - работы по отделке, которые связаны с покраской разных поверхностей - оборудования, стен, полов, потолков и т. д. - для увеличения срока их работы, придания прекрасного фасадного вида, а ещё изменения

Малярные работы
Малярные работы

Что же такое работы по малярке. Работы по малярке - работы по отделке, которые связаны с покраской разных поверхностей - оборудования, стен, полов, потолков и т. д. - для увеличения срока их работы, придания прекрасного фасадного вида, а ещё изменения