тут
Перегородки ТИГИ Knauf
Перегородки ТИГИ Knauf

Широкое использование листов из гипсокартона для установки перегородок связано в первую очередь с богатым ассортиментом товаров ТИГИ «Кнауф». Полезные наработки и рыночного предложения гипсокартонных конструкций, экспертов этого предприятия, получили заслуженную известность среди покупателей. Практические и конструктивные характерности перегородок «Кнауф» предусматривают конкретное выполнение основных пожеланий изготовителя по использованию его продукции используемой при установке гипсокартонных конструкций. Проектные поправки дозволяют учет местных эксплуатационных и климатических характеристик.

Домашний ремонт
Домашний ремонт

Посетите раздел о домашнем ремонте в квартире и загородном доме, прочитайте интересную заметку "Домашний ремонт собственными руками - практичные советы, рекомендации и подсказки". Полагаем, что информация из этой заметки понадобиться вам при проведении ремонта в собственном доме.

монтаж гипсокартона
монтаж гипсокартона

Установка гипсокартона фактически происходит в 2 основных этапа. Начальный этап, очень сложный, ответственный и трудоёмкий этап – установка каркаса под гипсокартонную систему из металических профилей

Cloaсa minima. Про проблему очищення стічних вод

фільтр для очищення стічних вод

Будівництво в 184 р. до н. е.. ряду аналогічних споруд обійшлося римської скарбниці в 24 млн сестерціїв. Про те, яке велике значення надавали каналізації мешканці «вічного міста», свідчить і той факт, що в одній зі своїх іпостасей богиня Венери іменувалася Клоакіна («очістітельніца») і виконувала функції «нагляду» за міськими стоками. Так що питання утилізації стічних вод хвилює людство вже не одну тисячу років. Не загубив він актуальності і сьогодні. Більш того, у зв’язку з активним котеджним будівництвом і зведенням великого числа окремо розташованих будівель останні кілька років у Росії спостерігається особливо гострий інтерес до сучасних очисних технологій. Безповоротно пішла в минуле банальна вигрібна яма. А що ж прийшло їй на зміну?

Технології

Безумовно, найбільш простим і ефективним рішенням проблеми стічних вод для заміського будинку, придорожнього кафе або АЗС є підключення до центральної каналізаційної системи. У водоохоронних зонах каналів, водосховищ і річок під’єднання до інженерних мереж обов’язково. Однак далеко не у всіх селищах, не кажучи вже про ізольовано розташованих будівлях, є така можливість. Та й розмір внеску за підключення до колектора може скласти кілька тисяч доларів.

Тому в ряді випадків кращим, а нерідко і єдиним виходом з положення залишається використання індивідуальних систем очищення побутових стічних вод.

Всі локальні очисні споруди можна умовно розділити на два основних типи: компактні установки біологічної очистки та системи, засновані на природних фільтраційних властивостях грунту.

Перша схема на сьогоднішній день вважається оптимальним технічним рішенням утилізації побутових стоків (особливо при цілорічному проживанні в заміському будинку). Очищення відбувається тут із застосуванням механічного відстоювання завислих часток та багатостадійного біологічного методу з подальшим знезараженням очищених вод. Біологічне очищення здійснюється за рахунок мікроорганізмів, які спочатку присутні в стічних водах і розмножуються в очисних спорудах при створенні сприятливих умов для їх існування.

Основна перевага систем грунтової очищення — енергонезалежність: їх не потрібно підключати до електричної мережі. Завдяки цьому вони ідеально під-ходять для будинків з сезонним (як правило, літнім) проживанням. Більшість систем біологічного очищення не можна відключати від електрики.

Системи, що використовують метод грунтової очищення, поділяються на два типи: з подальшим поглинанням стічних вод і подальшої грунтової фільтрацією. Поглинання здійснюється природним шляхом за рахунок використання самоочищає, грунту, а фільтрація відбувається через штучно створений грунтовий фільтр. Вибір способу грунтової очищення залежить від складу і характерістікгрунта земельної участка.В піщаних і суперпесчаних грунтах найбільш економічним і ефективним є пристрій поля поглинання: стічні води йдуть у грунт через перфоровані труби, укладені в шар щебеню висотою приблизно 40 см.

При глинистих і суглинних грунтах (вони водонепроникні і слабофільтрующіе) і високому рівні грунтових вод (глибина залягання — менш 2,5 м) спеціально влаштовують піщано-щебеневе поле фільтрації або навіть кілька фільтруючих траншей. У траншеї кілька шарів щебеню і піску, у які покладені перфоровані труби. Рекомендована довжина такої споруди — 20-25 м, що збільшує ступінь очищення до 95-98%. Сірі води, що проходять через такий фільтр, збираються в дренажні канави і відводяться з території. Фільтруючий шар необхідно періодично міняти. Але не часто — один раз в 10-15 років.

Як працює відстійник

Перший етап однаковий для обох схем очищення стічних вод. Це механічна фільтрація. Стоки пропускаються через різного роду грат і відстійники, завдяки чому зважені частинки, що містяться в стічних водах, осідають на дно. У деяких системах очищення на цьому ж етапі передбачено знежирення вод.

Роботу відстійника можна проілюструвати на прикладі відповідної ланки установки ЛОС-5, виробленої ТОВ Імпульс-Пласт. Відстійник цього очисної споруди являє собою трикамерну ємність, в яку стічні води надходять самопливом з дому по вхідному трубопроводу, і відбувається плавний рух рідини з однієї осадової камери в іншу. При цьому зважені частинки осідають на дно і утворюють осад — мул, що піддається повільному процесу анаеробного (без доступу кисню) бродіння, під час якого частина забруднень розчиняється у воді, а інша — накопичується на дні відстійника у вигляді нерозчинних мінеральних речовин.

Анаеробний процес проходить у дві стадії. Спочатку внаслідок кислого бродіння білки, жири і вуглеводи руйнуються до нижчих жирних кислот (оцтової, мурашиної, масляної), двоокису вуглецю, аміаку, сірководню, спиртів та ряді інших сполук. На другій стадії відбувається метанове бродіння: жирні кислоти, спирти та інші сполуки, що утворилися раніше, розкладаються до метану, двоокису вуглецю і водню. Цей процес здійснюється за допомогою бактерій, природним чином утворюються в побутових стічних водах, а також мікробіологічних препаратів, що вносяться штучним шляхом. Виділяються при цьому гази відводяться в атмосферу через вентиляційно-витяжну систему каналізації. Вимоги до кубатурі відстійника (потрійний обсяг добового водоспоживання) продиктовані тим, що для ефективності анаеробного процесу необхідно певний час — не менше трьох днів.

Відстійники інших виробників можуть мати конструкцію та об’єм, відмінні від вищенаведеного, але принцип дії всіх агрегатів цього типу приблизно однаковий. У деяких установках (Лідер, Біофлуід, Тверь) відстійники інтегровані в загальний корпус, в інших — представляють собою окремий модуль (Green Rock, Uponor, Біомастер, Альта).

Біологічне очищення

Розглянемо подальшу долю стоків в компактних установках біологічного очищення на прикладі ЛОС-5. З відстійника вони надходять в аеротенк, де насичуються киснем повітря (аеруються). Одночасно з цим відбувається інтенсивне перемішування аерірованной води. Механізм очищення, застосовуваний в аеротенку, заснований набіологіческом процесі видалення забруднюючих речовин з допомогою активного мулу, тобто спільноти бактерій, що мешкають колоніями у вигляді зважених у воді пластівців. У присутності кисню ці мікроорганізми поглинають і окислюють органічні речовини, як розчинені (наприклад, цукор), так і колоїдні (наприклад, розчин борошна у воді). Чим більше забруднень знищують бактерії активного мулу, тим інтенсивніше вони розмножуються. Для ефективного і швидкого зростання бактерій в системі використовуються мікробіологічні препарати, що складаються із живих клітин і ферментів.

Ступінь метаболічної активності досягає межі, коли бактерії стають численними і починають накопичуватися в макроколоніі, включаючи в єдине ціле також і дрібні частки, які у зваженому стані у воді. Так утворюються пластівці розміром від 1 до 10 мм, які, будучи щільніше води, спрямовуються до дна і утворюють мул. В результаті знищується велика частина забруднюючих органічних сполук, і стимулюються реакції для очищення азотної фракції.

Азот віддаляється в два етапи, перший з яких визначається як нітрифікація і виконується завдяки присутності кисню. При цьому аміак, розчинені амонійні сполуки та продукти розкладання протеїнів оксидируют і трансформуються спочатку в нітрити, а потім — у нітрати, які на наступному етапі — денітрифікації перетворюються в газоподібний азот, який не є забруднюючим речовиною.

Надлишок активного мулу містить органічну фракцію, в подальшому підлягає біологічному розкладанню, і неорганічну. При відсутності подачі стічних вод в аеротенк біомаса, що міститься в мулі, сама себе живить, сильно скорочуючись. Нерозкладний залишок органічної та неорганічної фракцій, що становить в цілому кілька кілограмів на рік, повинен періодично видалятися.

Перед скиданням стоків на рельєф проводять хлорування, призначене для дезінфекції води на виході. В агрегаті ЛОС-5 очищена вода вступає в контакт з таблеткою повільного вивільнення хлору, вміщеній в спеціальну камеру хлорування. Нарешті, після знезараження очіщенниестокі надходять в сборнораспределітельний колодязь, звідки дренажним насосом перекачуються на рельєф.

Аналогічні схеми очищення застосовуються в системах Осика, Еколайн, Фаворит плюс та деяких інших.

Очищення стоків в установках Топас, Юбас, Біотал, Циклон та їх аналоги відбувається завдяки так званим SBR-реакторах. Якщо в класичному безперервному аеротенку відбувається тільки окислення органічних забруднень, то в SBR-реакторах число операцій розширено за рахунок аноксидних процесу, який протікає при припиненні аерації, але при живій аеробної масі. Реакції в SBR-реакторах проходять дуже інтенсивно завдяки високій концентрації аеробних груп бактерій. Крім того, умови в даних установках оптимальні для розвитку одноклітинних мікроорганізмів, що поїдають малоактивні бактерії і тим самим омолоджуючих активний мул. Споруди з SBR-реакторами можна розглядати як екологічно замкнуті системи: ступінь очищення стоку (98-99%) дозволяє використовувати очищену воду для поливу, а утворений активний мул схожий на річковий і є цінним добривом.

Фільтрація і поглинання

В установках, що використовують метод грунтової очищення, важливе значення має правильне пристрій систем поглинання та фільтрації. Ось яку схему, наприклад, рекомендує застосовувати компанія Uponor. Освітлені води з відстійника надходять по трубах в розподільчий колодязь, обладнаний регулятором потоку води і шибером. Регулятор служить для підтримки постійного рівня води, що подається в розподільні труби, а шибер — для рівномірного розподілу потоку під час посиленого надходження стоків. З розподільчого колодязя вода потрапляє в спеціальні перфоровані труби (так звані розпилювачі), укладені в шарі щебінки під ухилом 5-10 мм / м. На кінцях розпилювачів передбачені виходять на поверхню відводи для вентиляції. Труби-розпилювачі можуть бути прокладені як в окремих канавах, так і на загальному полі поглинання або фільтрації.

При системі поглинання стоків вода, пройшовши через щебінку, йде далі в землю, де піддається доочистці. Інакше побудована система фільтрації: тут стоки, просочившись через пласт щебеню товщиною 30-40 см, потрапляють в шар піску товщиною 1-1,2 м, в нижній частині якого прокладені колекторні труби. За ним профільтрована вода надходить в колекторний колодязь, з якого по дренажній трубі відводиться до відповідного місця для скидання води на рельєф.

Поле фільтрації може розташовуватися вище рівня установки відстійника. У цьому випадку освітлені води подаються наверх при допомозі насосної системи.

Що почім?

Як відомо, попит народжує пропозицію. Сьогодні російський ринок очисних споруд надає досить широкий вибір продукції вітчизняних та зарубіжних виробників. Як правило, на вибір покупцем тієї або іншої системи впливають такі параметри, як ціна, продуктивність і матеріал, з якого виготовлена конструкція. Не менш важливі вимоги з монтажу й видалення осаду, а також ступінь очищення стоків на виході. Одні очисні споруди вимагають регулярного (не рідше разу на рік) викачування накопичився минерализованного осаду за допомогою асенізаційної машини, для інших — достатньо раз на три роки вручну поміняти фільтр. Гідрологічні, кліматичні і рельєфні умови, в яких працюватиме установка, також встановлюють певні обмеження на вибір очисної споруди. Нарешті, не останнє значення для споживача має термін надається виробником гарантії.

Очисні споруди серії Топас, вироблені (власник марки — ТОВ ПО Топол-Еко), виконані з інтегрованого поліпропілену і мають продуктивність від 1 до 30 м3/сут, тобто число користувачів цих систем може досягати 150 чоловік. Після очищення в цих спорудах стоки можуть скидатися у водойми. Видалення осаду проводиться штатним насосом без виклику асенізаційної машини. Вартість систем Топас з монтажем під ключ — від 3500 дол

Серія очисних споруд ЛОС компанії Імпульс-Пласт розрахована на менші обсяги стоків (кількість проживаючих — не більше 10 чоловік). Комплексна очистка стічних вод здійснюється в них із застосуванням механічного відстоювання (в анаеробних умовах) і багатостадійного біологічного методу (аерації) з подальшим хлоруванням очищених вод. Виготовляються з поліетилену. Стоки можуть скидатися на рельєф. Видалення осаду — двічі на рік без застосування спецтехніки. Вартість систем ЛОС з монтажем — від 3500 дол

ТОВ ФСТ-Сервіс виробляє очисні споруди Фаворит плюс, які являють собою залізобетонні моноблоки, об’єднуючі двосекційний метантенк (тобто ємність для видалення забруднюючих речовин з допомогою анаеробних бактерій, що здійснюють метанову ферментацію органіки) і фільтруючу камеру. Це надійні та ефективні споруди, легко протистоять переміщень грунту, але раз у 3-5 років вимагають видалення осаду за допомогою асенізаційної машини. Вартість з монтажем — від 3500 дол

Системи серії Котедж-Біо, вироблені ТОВ Ліга-Б, — це набір установок повної заводської готовності, виконаних у монолітному залізобетоні або металі зі спеціальним двошаровим двостороннім захисним покриттям. Ефективність очищення — до 99%. Для видалення осаду раз на рік потрібно виклик спецтехніки. Вартість з монтажем під ключ — від 3500 дол

Серед пропонованої ЗАТ Торговий дім Інженерне обладнання лінійки очисних споруд Тверь є установки, виготовлені як із сталі, так і з поліпропілену. По продуктивності дані системи мають широкий діапазон — від розрахованих на невелику родину до призначених для цілого котеджного селища. Установки виконані в єдиному герметичному багатосекційні корпусі, що містить відстійник, біореактор, аеротенк, камеру знезараження. Системи Тверь застосовуються, головним чином, при глинистих грунтах і високому рівні грунтових вод. Скидання — у водойми і на рельєф. Частота і спосіб видалення осаду залежать від модифікації. Вартість з монтажем — 2700 дол

ТОВ Новий завод колодязів і труб поставляє на ринок очисні системи Золотар, що працюють за принципом метантенка і складаються з трьох камер, в яких фекальні води відокремлюються від органічних домішок, освітлюються і біологічно очищуються на фільтруючих і сорбентних матеріалах. Камери являють собою водонепроникні залізобетонні колодязі, оснащені різними фільтрами. В установці не використовується електромеханічне обладнання. Допускається скидання очищених стоків у водойму. Видалення осаду проводиться раз на 5-10 років за допомогою асенізаційної машини. Купівля та встановлення системи Золотар обійдеться в суму від 2030 до 5080 дол

Багато установки біологічної очистки стічних вод російського виробництва виготовляються на основі пластикових танків для септиків таких виробників виробів з полімерних матеріалів, як Аніон, Елгад полімер, Ротопласт та Імпульс-Пласт.

Серед зарубіжних виробників очисних споруд одну з провідних позицій займає фінська фірма Green Rock. Типова установка цієї марки являє собою резервуар з поліетилену, в якому біофільтрація проводиться за допомогою пластин або патронів з кам’яного волокна. Вода з установки відводиться або в фільтраційний колодязь, або в траншею. Дана модель проста в експлуатації, не вимагає підключення до електромережі, проте раз в три роки необхідна заміна фільтра. Вартість з установкою — від 3700 дол

Французька компанія Calona-Purflo поставляє в Росію автономні системи біологічної очистки з поліетилену. Ці споруди призначені як для цілорічного, так і для сезонного користування, їх продуктивність коливається від 200 до 30000 л / сут. Видалення осаду повинно проводитися не рідше, ніж раз на п’ять років. Порівняно невисока вартість — від 1500 дол, включаючи збірку і установку, — пояснюється тим, що обладнання поставляється комплектами, повністю готовими для монтажу.

Міжнародна корпорація Uponor на російському ринку пропонує два види систем з поліетилену: системи грунтової (Uponor Sako) і біохімічної (Uponor Bio) очищення. У системах Uponor Sako, що не вимагають підключення до електричної мережі, стічні води проходять очищення в два етапи: осадження зважених часток у відстійнику і подальше поглинання або грунтова фільтрація. Видалення осаду проводиться один раз на рік. Ціна таких споруд (з монтажем) — від 3000 дол Є вибір систем різної продуктивності — для будинків з різним числом проживаючих людей.

СтоімостьUponor Bio (з монтажем) — від 8000 дол

АКВА-ТЕРМ № 3-2006
Вы прочитали статью на тему — Cloaсa minima. Про проблему очищення стічних вод

Нас находят по таким словам — cloaсa, minima, проблема, очистка, сточный

Похожие записи:
  1. Ремонт це просто
  2. рубрика
  3. Своїми руками
  4. Варто прочитати

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для отправки комментария.

Газобетонные блоки
газобетонные блоки

Что же такое работы по малярке. Работы по малярке - работы по отделке, которые связаны с покраской разных поверхностей - оборудования, стен, полов, потолков и т. д. - для увеличения срока их работы, придания прекрасного фасадного вида, а ещё изменения

Малярные работы
Малярные работы

Что же такое работы по малярке. Работы по малярке - работы по отделке, которые связаны с покраской разных поверхностей - оборудования, стен, полов, потолков и т. д. - для увеличения срока их работы, придания прекрасного фасадного вида, а ещё изменения